عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ
برای کارایی بهتر وب‌سایت، ما از کوکی‌های مرورگر شما استفاده می‌کنیم.

برچسب: هفته دوم مرداد

مزایده

مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی (فارس) 

کد آگهی 795 تاریخ انتشار1400-05-13 مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز عنوان آگهیمزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی شرح آگهیمزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی ساعت چهاروجهی جهت بهره برداری تبلیغاتی دریافت اسناد1400-05-26 شماره تماس07138431279 07138431270 استانفارس آدرسشیراز-میدان شهید مطهری-نبش بلوار قدوسی شرقی-سازمان سیما...
مزایده

مزایده واگذاری تبلیغات (تهران) 

کد آگهی 796 تاریخ انتشار1400-05-13 مزایده گذارواحد اتوبوسرانی تهران و حومه عنوان آگهیمزایده واگذاری تبلیغات شرح آگهیمزایده واگذاری تبلیغات مجاز بر روی 3000 ایستگاه اتوبوس و فضاهای مرتبط دریافت اسناد1400-06-06 شماره تماس77895305 77447092 استانتهران آدرسمیدان رسالت-خ هنگام-ساختمان مرکزی شرکت واحد-طبقه دوم-اتاق شماره یک توضیحات
مزایده

مزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی (مازندران) 

کد آگهی 797 تاریخ انتشار1400-05-13 مزایده گذارشهرداری رویان عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی برروی پیکره های تبلیغاتی دریافت اسناد1400-06-06 شماره تماس استانمازندران آدرسستاد ایران توضیحات
مناقصه

مناقصه خرید اقلام روشنایی معاب (خراسان رضوی) 

کد آگهی 791 تاریخ انتشار1400-05-13 مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان خراسان رضوی عنوان آگهیمناقصه خرید اقلام روشنایی معاب شرح آگهیمناقصه خرید اقلام روشنایی معابر شامل پایه فلزی 10/5 متری و چراغ LED بازو چراغ مبلغ برآورد مالی0 ریال مبلغ تضمین0 ریال دریافت اسناد شماره تماس...
مناقصه

مناقصه خرید انواع لاپ (مرکزی) 

کد آگهی 792 تاریخ انتشار1400-05-13 مناقصه گذارتوزیع برق استان مرکزی عنوان آگهیمناقصه خرید انواع لاپ شرح آگهیمناقصه خرید انواع لاپ مبلغ برآورد مالی0 ریال مبلغ تضمین 2,531,750,000ریال دریافت اسناد1400-05-26 شماره تماس استانمرکزی آدرس توضیحاتhttp://tender.tavanir.org.ir
مناقصه

مناقصه تهیه و نصب پلاک های پستی …(اصفهان) 

کد آگهی 793 تاریخ انتشار1400-05-13 مناقصه گذارشهرداری اصفهان عنوان آگهیمناقصه تهیه و نصب پلاک های پستی ... شرح آگهیمناقصه تهیه و نصب پلاک های پستی در منطقه ۸ شهرداری اصفهان مبلغ برآورد مالی0 ریال مبلغ تضمین950,000,000 ریال دریافت اسناد شماره تماس استاناصفهان آدرس توضیحاتhttps://www.rrk.ir---ict.isfahanold.ir
مزایده

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی …(خوزستان) 

کد آگهی 794 تاریخ انتشار1400-05-09 مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان عنوان آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی ... شرح آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محورهای استان خوزستان در محور منتهی به مرکز استان دریافت اسناد1400-05-13 شماره تماس061-34431083-5 استانخوزستان آدرساهواز...
مزایده

مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی (فارس) 

کد آگهی 789 تاریخ انتشار1400-05-12 مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز عنوان آگهیمزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی شرح آگهیمزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی ساعت چهاروجهی دریافت اسناد شماره تماس071-38431279 - 38431270 استانفارس آدرسمیدان شهید مطهری-نبش بلوار قدوسی شرقی توضیحات