عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ
برای کارایی بهتر وب‌سایت، ما از کوکی‌های مرورگر شما استفاده می‌کنیم.

برچسب: هفته سوم اسفند ۹۹

مناقصه

مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد…(گیلان) 

کد آگهی 97 تاریخ انتشار1399-12-20 مناقصه گذارتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور عنوان آگهیمناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد... شرح آگهیمناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد جهت پیست دوچرخه سواری رشت مبلغ برآورد مالی5,479,704,571 ریال مبلغ تضمین0ریال دریافت اسناد1399-12-28 شماره تماس...
مناقصه

مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد …(گیلان) 

کد آگهی 98 تاریخ انتشار1399-12-20 مناقصه گذارتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور عنوان آگهیمناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد ... شرح آگهیمناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد جهت پیست دوچرخه سواری رشت مبلغ برآورد مالی5,479,704,571 ریال مبلغ تضمین274,000,000 ریال دریافت اسناد1399-12-28...
مناقصه

مناقصه واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پل های هوایی (گلستان) 

کد آگهی 99 تاریخ انتشار1399-12-20 مناقصه گذارشهرداری گرگان استان گلستان عنوان آگهیمناقصه واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پل های هوایی شرح آگهیمناقصه واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پل های هوایی در سطح شهر گرگان مبلغ برآورد مالی0 ریال مبلغ تضمین0 ریال دریافت اسناد1399-12-28 شماره تماس01732240752 استانگلستان آدرسگرگان-میدان شهرداری-شهرداری گرگان-طبقه...
مناقصه

مناقصه واگذاری تابلوهای تبلیغاتی (گلستان) 

کد آگهی 100 تاریخ انتشار1399-12-20 مناقصه گذارشهرداری گرگان عنوان آگهیمناقصه واگذاری تابلوهای تبلیغاتی شرح آگهیمناقصه واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پلهای هوایی درسطح شهر گرگان مبلغ برآورد مالی10,944,000,000 ریال مبلغ تضمین0 ریال دریافت اسناد1399-12-28 شماره تماس01732240752 استانگلستان آدرسگرگان-میدان شهرداری توضیحات
مزایده

مزایده واگذاری تابلو،پلهای عابر پیاده و پرتابلها (مازندران) 

کد آگهی 101 تاریخ انتشار1399-12-20 مزایده گذارشهرداری بهشهر عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلو،پلهای عابر پیاده و پرتابلها شرح آگهیمزایده واگذاری تابلو،پلهای عابر پیاده و پرتابلها دریافت اسناد1399-12-26 شماره تماس استانمازندران آدرسمازندران بهشهر - پارک ملت - شهرداری بهشهر - دبیرخانه شهرداری توضیحات
مزایده

مزایده واگذاری ده دستگاه پانل تبلیغاتی (زنجان) 

کد آگهی 102 تاریخ انتشار1399-12-20 مزایده گذارشهرداری ابهر عنوان آگهیمزایده واگذاری ده دستگاه پانل تبلیغاتی شرح آگهیمزایده واگذاری ده دستگاه پانل تبلیغاتی بیلبورد پل عابر با مساحت 294 متر مربع و تعداد 31 استند تبلیغاتی سطح شهر دریافت اسناد1399-12-26 شماره تماس استانزنجان آدرسواحد حراست شهرداری...
مناقصه

مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد (گیلان) 

کد آگهی 95 تاریخ انتشار1399-12-20 مناقصه گذارتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور عنوان آگهیمناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد شرح آگهیمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد جهت پیست دوچرخه سواری رشت تهیه، حمل،...
مناقصه

مناقصه تهیه حمل نصب و راه اندازی اسکوربرد (گیلان) 

کد آگهی 96 تاریخ انتشار1399-12-20 مناقصه گذارتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور عنوان آگهیمناقصه تهیه حمل نصب و راه اندازی اسکوربرد شرح آگهیمناقصه تهیه حمل نصب و راه اندازی اسکوربرد جهت پیست دوچرخه سواری رشت مبلغ برآورد مالی5,479,704,571ریال مبلغ تضمین274,000,000ریال دریافت اسناد1399-12-28 شماره تماس02122887851 استانگیلان...