عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ
برای کارایی بهتر وب‌سایت، ما از کوکی‌های مرورگر شما استفاده می‌کنیم.

برچسب: هفته دوم اسفند ۹۹

مزایده

مزایده اجاره بهره برداری از پایه‌های تبلیغاتی (آذربایجان غربی) 

کد آگهی 47 تاریخ انتشار1399-12-14 مزایده گذارشهرداری تکاب عنوان آگهیمزایده اجاره بهره برداری از پایه‌های تبلیغاتی شرح آگهیمزایده اجاره بهره برداری از پایه‌های تبلیغاتی سطح شهر به مدت 1 سال دریافت اسناد1399-12-24 شماره تماس044-45522650 استانآذربایجان غربی آدرس توضیحات
مزایده

مزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی (آذربایجان شرقی) 

کد آگهی   تاریخ انتشار1399-12-12 مزایده گذارسیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز عنوان آگهیمزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی شرح آگهیمزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی دریافت اسناد شماره تماس استانآذربایجان شرقی آدرسدبیرخانه سازمان واقع در...
مزایده

مزایده اجاره بهره برداری موقت ار محل نصب بیلبوردهای تبلیغاتی (خوزستان) 

کد آگهی   تاریخ انتشار1399-12-12 مزایده گذارزیبا سازی شهرداری اهواز عنوان آگهیمزایده اجاره بهره برداری موقت ار محل نصب بیلبوردهای تبلیغاتی شرح آگهیمزایده اجاره بهره برداری موقت ار محل نصب بیلبوردهای تبلیغاتی گروه 7 به مدت 3 سال دریافت اسناد1399-12-24 شماره تماس استانخوزستان آدرسشهرداری اهواز...
مزایده

مزایده واگذاری 2 دستگاه تلویزیون شهری (تهران) 

کد آگهی   تاریخ انتشار1399-12-13 مزایده گذارشهرداری شهر قدس عنوان آگهیمزایده واگذاری 2 دستگاه تلویزیون شهری شرح آگهیمزایده واگذاری 2 دستگاه تلویزیون شهری به مدت 1 سال دریافت اسناد1399-12-23 شماره تماس استانتهران آدرسامور قراردادهای شهرداری واقع در شه قدس - بلوار انقلاب اسلامی - بلوار...
مزایده

مزایده اجاره نصب تابلوهای تبلیغاتی (خوزستان) 

کد آگهی   تاریخ انتشار1399-12-13 مزایده گذارشهرداری بندر ماهشهر عنوان آگهیمزایده اجاره نصب تابلوهای تبلیغاتی شرح آگهیمزایده اجاره نصب تابلوهای تبلیغاتی واقع در سطح شهر دریافت اسناد1400-01-01 شماره تماس061-52339114-16 استانخوزستان آدرسامور قراردادهای شهرداری واقع در کوی انقلاب - بلوار شهرداری توضیحات
مزایده

مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب بیلبوردهای تبلیغاتی (خوزستان) 

کد آگهی   تاریخ انتشار1399-12-13 مزایده گذارزیبا سازی شهرداری اهواز عنوان آگهیمزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب بیلبوردهای تبلیغاتی شرح آگهیمزایده اجاره بهره برداری موقت از محل نصب بیلبوردهای تبلیغاتی گروه 5 دریافت اسناد1399-12-24 شماره تماس استانخوزستان آدرسامور قراردادهای سازمان زیبا سازی شهرداری...
مزایده

مزایده اجاره یک عدد بیلبورد سه وجهی (خوزستان) 

کد آگهی   تاریخ انتشار1399-12-13 مزایده گذارشهرداری آبادان عنوان آگهیمزایده اجاره یک عدد بیلبورد سه وجهی شرح آگهیمزایده اجاره یک عدد بیلبورد سه وجهی گردان واقع در پارک شهید منتظری به مدت 2 سال دریافت اسناد1399-12-23 شماره تماس استانخوزستان آدرسامور قراردادهای شهرداری توضیحات
مزایده

مزایده اجاره بهره برداری از تابلو ها و فضاهای تبلیغاتی (آذربایجان شرقی) 

کد آگهی   تاریخ انتشار1399-12-13 مزایده گذارسیما،منظر ،فضای سبز شهری شهرداری تبریز عنوان آگهیمزایده اجاره بهره برداری از تابلو ها و فضاهای تبلیغاتی شرح آگهیمزایده اجاره بهره برداری از تابلو ها و فضاهای تبلیغاتی دریافت اسناد1399-12-26 شماره تماس استانآذربایجان شرقی آدرسسازمان سیما،منظر ،فضای سبز شهری...