از شما همراهانِ عزیزِ مرجعِ تابلوسازی دعوت می‌کنیم به مصاحبه جذاب با آقای یونس مهجوری، رئیس اتحادیه تابلوسازان بجنورد توجه کنید. ایشان از سال ۶۲ در این صنف مشغول فعالیت هستند و از پیشکسوتانِ عرصه تابلوسازی به حساب می آیند. دارنده اولین مجوزِ کانونِ تبلیغاتی...