از شما همراهان عزیز دعوت می‌کنیم مصاحبه مرجع تابلوسازی (تابلو آی آر) با جناب آقای کاظم محیط رادی ریاست محترم اتحادیه مشهد را مطالعه کنید. ایشان بیش از ۴۳ سال در رشته تابلوسازی فعالیت دارند. در معرفی خود می‌گوید: “در کنار کسی شاگردی نکردم، صرفاً…