دهمین جلسه کارگروه ساماندهی تابلوسازان با صدور مجوز پلمپ 10 واحد صنفی که به‌صورت غیرقانونی و خارج از مشمولیت اتحادیه تابلوسازان فعالیت می‌کنند، برگزار شد؛ این مجوزهای پلمپ به دنبال بازرسی متمرکز بازرسان اتحادیه از تابلوسازان، در نقاط مختلف تهران، طی هفته‌های پایانی سال 99…