متن اتحادیه تابلوسازان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:     به نام خدا با سلام و احترام جناب آقای محمود شالویی مشاور وزیر و دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی موضوع: درخواست همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اتحادیه چاپخانه داران استان تهران…