ساختار و مواد تشکیل‌دهنده کامپوزیت، مزیت‌های فوق‌العاده‌ای برای این ورق کاربردی به ارمغان آورده است. این مزیت‌ها موجب شد کامپوزیت به سرعت جای خود را در بخش‌هایی از شهرسازی باز کند که موارد وفور استعمال آن ابتدا در صنعت نما و سپس در تابلو‌سازی و…