اولین نمایشگاه مجازی تابلوسازی و تبلیغات محیطی ۳۰ تیرماه سال جاری با تمهیدات کارآمد برگزار می‌شود که در آن شرکت کنندگان در 5 سالن مختلف جانمایی می‌شود. در این گزارش خبری، در خلال اعلان عناوین سالن‌ها، توضیحاتی به نقل از متولی برگزاری نمایشگاه در رابطه با جایگاه و اهمیت این رویداد جدید مطرح می‌شود.