در این مناظره جذاب مهمان آقای اخوان و آقای دباغی بودیم. همان‌طور که می‌دانید موضوع ممنوعیت واردات بنر یکی از موضوعات داغ تابلوسازی است. عده‌ای می‌گویند ممنوعیت واردات، باعث رشد کارخانه‌ها و رونق تولید داخلی می‌شود. عده‌ای دیگر معتقدند ممنوعیت واردات باعث افزایش قیمت بنر...