از شما همراهان عزیز دعوت می‌کنیم به مصاحبه مرجع تابلوسازی با آقای حمید فردوسی توجه کنید. ایشان مدت ۲۰ سال است که رئیس اتحادیه صنف تابلوسازان کرمان هستند. وی در سال ۱۳۸۰ این اتحادیه را از اتحادیه صنف شیشه بُر کرمان منفک کرده و تا…