از شما دعوت می‌کنیم به گفت‌وگوی مرجع تابلوسازی با یکی از رؤسای عزیز اتحادیه این صنف توجه کنید.   ایشان در معرفی خود می‌گوید: “بنده محمدرضا رهبر هستم. ۶۵ سال دارم و بازنشسته صداوسیما هستم. ده سال هست که مسئولیت اتحادیه صنوف فرهنگی همدان را…