استاد محسن عطریان از پیشکسوتانِ بزرگ و خوش اخلاقِ صنف تابلوسازیست! همواره با حرارت و شور و شوق و البته تعصب از مشکلات و معضلات تابلوسازی سخن می گوید. با لهجه جذاب و شیرینی اصفهانی پای حرفهایش خستگی معنایی ندارد! در این گفت و گوی...