فرم قرارداد بین کارفرما و تابلوساز، از مهم‌ترین نیازهای صنف تابلوسازی است. فقدان یک قرارداد محکم که ضرورت رعایت موازین حقوقی در جهت منافع دو طرف را گوشزد کند، همواره مشکلات زیادی برای تابلوسازان به همراه داشته و بسیاری را از گرفتن حقوق خود محروم می‌کرد. زیرا توافق‌ها اغلب شفاهی بودند و قابل‌انکار.
اکنون با همکاری اتحادیه تابلوسازان و مرجع تابلوسازی ایران فرم قراردادی تهیه و تدوین شده است. شرح و مفاد قراردادها: در گزارش پیشِ رو کلیک کنید.