برای هر کسب و کاری، توسعه‌ی یک استراتژی برندینگ بی کم و کاست، جنبه‌ای بسیار مهم در رشد شرکت است. از مؤلفه‌ه­ای مهم یک استراتژی بازاریابی موثردر تجارت­های فیزیکی، بازنمایی دیداری برند شماست که شامل نما و جلوه­ی ظاهری،ویترین فروشگاه و تابلوی تجاری شما می‌باشد….