تابلوسازان کمی را سراغ داریم که تنها در یک زمینه تخصصی مشغول فعالیت هستند. تمرکز و تخصص‌گرایی در هر شغل باعث رشد می‌شود. آقای علیرضا محمدی تنها در زمینه تابلوهای دیجیتال و تلویزیون‌های شهری فعالیت می‌کند. از شما دعوت می‌کنیم به مصاحبه اختصاصی ما با…