ایشان در گفت و گو با مرجعِ تابلوسازی گفت: “اینجانب طاهره جمالی متولد ۱۳۵۴ هستم. من اولین زن تابلوساز ایرانم! بنده متولدِ شهرستانِ قائم شهر در استان مازندران می‌باشم. من از سال ۱۳۷۵ فعالیتِ تابلوسازیِ خود را در خوشنویسی و تابلوسازی آغاز کردم. البته پیش…