همه ما برای خرید گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلفی داریم. مثلاً برای خرید یک کتاب، می‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم به کتاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی برویم و کتاب را تهیه نماییم. می‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم از طریق اینترنت، پول را واریز کرده و منتظر ارسال کتاب بمانیم و می‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم از طریق اینترنت سفارش دهیم و بعد از رسیدن…