قبلا کار در حوزه تابلوسازی با شرایط کشور تعریفی نداشت. اکنون که با شرایط فعلی کشور متاسفانه وضعیت بدتر هم شده. در سنندج که الان شرایط سخت تر هم هست. ما الان یک هفته هست نتوانسته ایم به دفتر برویم و کارهایمان را انجام بدهیم….