روانشناسی رنگ ها حتما تا کنون در مورد  اثر رنگ ها بر روحیه و احساسات خود فکر کرده اید. گاهی رنگ بندی یک تابلو یا بیلبورد تبلیغاتی یا رنگ بندی یک فروشگاه، حس جذابی را به ما انتقال می دهد. مدت طولانی است که طراحان، هنرمندان و…