همراهان عزیز مرجع تابلوسازی ایران، در این مقاله قصد داریم در مورد رنگ شناسی و اصول و مبانی رنگ، با شما صحبت کنیم. ما به عنوان سازندگان تابلو و طران آثار هنری و تبلیغاتی باید با این مقوله مهم آشنا بوده و اصول رنگ شناسی را…