از شما همراهانِ عزیز مرجعِ تابلوسازی دعوت می‌کنیم مصاحبه اختصاصیِ ما با خانم رعنا نیکدل را مطالعه کنید. ایشان فرزند جناب آقای یعقوب نیکدل، بنیان‌گذار بزرگ‌ترین مجموعه تابلوسازی کشور و از بانوان فعال در صنعت تابلوسازی هستند. خانم نیکدل در معرفی خود می‌گوید: ” بنده…