این بار در یک مصاحبه اختصاصی به سراغ یکی از مدیران جوان و خلاق شهر زیبای اصفهان رفتیم. داود علامی از جوانان خلاق و نوآور در تابلوسازی است. از شما عزیزان دعوت می‌کنیم به مصاحبه مرجع تابلوسازی ایران با وی توجه کنید.   لطفاً خودتان…