فرض کنید اتومبیلتان را به سرویس برده‌‌‌‌‌‌‌اید. هنگام تحویل، می‌‌‌‌‌‌‌بینید که همه کارها به‌درستی انجام شده. صورت‌حسابتان هم کاملاً درست است! پیش خود می‌‌‌‌‌‌‌گویید که این تعمیرگاه، خودروی شما را به‌‌‌‌‌‌‌خوبی سرویس کرده! حال فرض کنید که متوجه شوید علاوه بر همه این‌ها، خودروی شما…