تا پایان سال جاری: 20 درصد از واحدهای بدون پروانه ساماندهی می شوند آقای حسن نجفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه چاپخانه داران تهران از ساماندهی 20 درصد از واحدهای تابلوسازِ فاقد پروانه کسب، تا پایان سال جاری خبر داد. سید حسن نجفی در گفتگویی با…