این بار در یک مصاحبه اختصاصی به سراغ یک مشاور کسب‌وکار رفته‌ایم. حجت رشیدزاده از جوانان خلاق و نوآور در تابلوسازی است. او به عنوان یک مشاور کسب‌وکار نیز در این عرصه فعالیت می‌کند. از ایشان اولین کتاب تخصصی در زمینه تابلوسازی به زودی به…