۱) من از سن پایین تر اعتقاد خاصی به یک قانون داشتم و آن قانون هم قانون ۹۹۶ بود. حال شاید بپرسید قانون ۹۹۶ چیست؟ قانون ۹۹۶ به معنی این موضوع است که از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب در طول ۶ روز هفته…