نوشته ای از برایان تیل برایان تیل در کتاب «خلق برندهای مردم‌پسند» می‌نویسد: کسب و کارهای کوچک، چالش‌ها و مشکلات خاص خودشان را دارند که مهم‌ترین‌شان عبارتند از: معمولاً جریان نقدینگی محدودی دارند؛ سرمایه و منابع مورد نیازشان را به سختی به دست می‌آورند؛ بودجه‌های…