همراهان عزیزِ مرجعِ تابلوسازی اتاق اصنافِ شهر تهران، تعرفه تابلوهای تبلیغاتی، ساخت کامپوزیت، انواع نئون، استند و شبرنگ را برای سال ۱۴۰۰ معین نمود. این نرخ‌نامه توسط اتحادیه صنف چاپخانه‌داران و تابلوسازان منتشر گردید. توضیحات: اجرت هر گونه نقاشی، طراحی آرم و خدمات متفرقه با...