وینستون فلچر از استادان مشهورِ حوزه تبلیغات در کتاب خود تعریف ساده‌ای از تبلیغات ارائه می‌دهد: “تبلیغات یکی از شیوه‌های ارتباط با مشتریان بالقوه و بالفعل در بازاریابی است.” در این مقاله برانیم در مورد یکی از انواعِ جذاب و پرطرف‌دار تبلیغات صحبت کنیم. تبلیغات دیجیتالی …