تابلوی فلکسی فیس هنوز هم کاربرد و جایگاه خود را دارد و ازآنجایی‌که به نسبت آراستگی بصری در مقایسه با تابلوهای جدید، بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود، یک راه‌حل کارآمد برای سوپرمارکت‌ها و نمایشگاه‌ها و… است.
رهگذر تابلوی فلکسی، از زمان آغاز به کار اولین تابلو تا نقطه ارج‌وقرب تابلوهای فلکسی فیس، رفتاری دوگانه در پیش می‌گیرد؛ استدلال برای روند دوگانه این است که؛ تابلو فلکسی ظرف مدت چند سال به‌موازات رشد فناوری چاپ فرمت عریض فلکسی و سایر بخش‌های یدکی گسترش می‌یابد و همچون نگینی بر بازار تابلوسازی می‌درخشد؛ در نقطه اوج سیر اضمحلال در پیش ‌گرفته و در آخر حجم فراوانی از بازار خود را به تابلوهای جدید حروف برجسته می‌دهد. این رویه قابل‌تأمل و بایسته درنگ است. رفتار تابلو فلکسی در روند تاریخی صنعت تابلوسازی و گذار از مسیر خم‌اندرخم و پیچ‌اندرپیچ این صنعت، نقطه‌ای قابل‌اتکا به دست می‌دهد، برای ارزیابی مزیت‌های رقابتی و فقدان‌هایی که ممکن است موجب از دست دادن موقعیت‌های پیش روی صنعت تابلوسازی شود. TabloIR در مقاله پیش رو به شرح اجمالی تاریخچه‌ای از تابلو فلکسی و چندوچون پیرامون آن می‌پردازد. با ما همراه باشید.