وقتی به تابلوهای خرده فروشی فکر می­‌کنید، احتمالاً تابلوهای روشن و پرنور جلوی فروشگاه­‌ها، تابلوهای سایبان یا بیلبوردهای بزرگ کنار جاده را در ذهن خود مجسم می­‌سازید. بدون شک این تابلوهای بیرونی مهم هستند، اما تنها تابلوهای خرده فروشیِ ضروری برای یک فروشگاه، رستوران یا…