این بار در یک مصاحبه اختصاصی به سراغ یکی از تابلوسازان کویر کشور، شهر زیبای شاهرود رفته‌ایم. آقای ابوالفضل صادقی از جوانان خلاق در تابلوسازی است. از شما عزیزان دعوت می‌کنیم به مصاحبه مرجع تابلوسازی ایران با آقای صادقی توجه کنید.   ایشان در معرفی…