این بار در یک مصاحبه اختصاصی به سراغ یکی از پیشکسوتان تابلوسازی شهر زیبای اردبیل رفته‌ایم. آقای منصور ضیاچهره از پیشکسوتان و مدرسانِ تابلوسازی است. از شما عزیزان دعوت می‌کنیم به مصاحبه مرجع تابلوسازی ایران با آقای منصور ضیاچهره توجه کنید.    ایشان در معرفی…