برایان تریسی معتقد است که کار فروشندگان، بسیار شبیه به کار پزشکان است. این تشابه، آن‌قدر آموزنده و جذاب است که تصمیم گرفتیم آن را با شما نیز در میان بگذاریم. فروشندگان در هر سطحی باید خود را پزشکان فروش به حساب بیاورند. این یک…