طبق آمارهای بین‌المللی بیش از ۵۰ درصد از مشتریان وفادار حاضرند ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت بیشتری بپردازند تا محصول یا خدمت مورد علاقه‌شان را بخرند و در اکثر صنایع، افزایش تعداد مشتریان وفادار به میزان ۵ درصد، تا ۹۵ درصد سود شرکت را افزایش…