بازاریابی چریکی یا پارتیزانی، روشی نامنظم و نامتعارف در تبلیغات بر پایه‌ی نوآوری و شکستن ساختارهای سنتی می‌باشد. در این مقاله برانیم تا در مورد این نوع تبلیغات صحبت کنیم. پس با ما همراه باشید …