ترجیح یک شاخه تخصصی به جای شاخه‌های متعدد تابلوسازی  بررسی‌های میدانی از نتایج کارهای مختلف با متریال گوناگون و روش‌های متنوع تابلوسازی نشان می‌دهد پدرام سلیمانی مدیر مجموعه تابلوسازی «پدرام ال‌ئی‌دی» که منحصرا به ساخت تابلوهای LED ثابت می پردازد، و به گفته خودش؛ به…