این بار در یک مصاحبه اختصاصی به سراغ فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران، تابلوساز شهر باران، شهر زیبای رشت رفته‌ایم. آقای اسماعیل میر اشکریز از افراد خلاق و نواور در تابلوسازی است. از شما عزیزان دعوت می‌کنیم به مصاحبه مرجع تابلوسازی ایران با ایشان توجه…