صحبت با بزرگان، پیشکسوتان و نامدارانِ صنعت، همواره شیرین و آموزنده است. با کمال افتخار مصاحبه جذابی با جناب آقای اسماعیل محمدی انجام دادیم که از نئون سازانِ قدیمیِ ایران هستند. با ما همراه باشید…   لطفاً خودتان را معرفی کنید. اسماعیل محمدی هستم نئون…