تقریبا 80% کاسبان گرفتار بیماری قیمت هستند. آنها فکر می‌‌‌‌‌کنند که برای موفقیت در فروش، باید ارزان‌‌‌‌‌ترین قیمت را پیشنهاد کنند. شما چقدر با این ایده موافقید؟ آیا شلوغ‌‌‌‌‌ترین رستوران‌‌‌‌‌ها، ارزان‌‌‌‌‌ترین آنها هستند؟ آیا پردرآمدترین آرایشگر شهر، ارزان‌‌‌‌‌ترین آنهاست؟ آیا پردرآمدترین گل‌فروش شهر، ارزان‌‌‌‌‌ترین آنهاست؟