احمد ابوالحسنی رییس اتحادیه چاپخانه‌داران و تابلوسازان، در یادداشت اختصاصی خود برای تابلو آی‌آر، ضمن ابراز امیدواری از برگزاری هرچه بهتر نخستین نمایشگاه آنلاین تابلوسازی و تبلیغات محیطی، این رویداد را عاملی در جهت شناساندن تابلوسازان به‌عنوان صنفی پیشرو در برقراری اتحاد صنفی، قلمداد می‌کند….