با در نظر گرفتن ضرورت یک تابلوی تجاری برای شرکت یا کسب و کارتان، طبیعی است که یک تابلوی بزرگ را تصور کنید که در بالای ورودی فروشگاه در خیابان نصب شده باشد. درست است که این نوع تابلوها مسلماً برای برندینگ یک کسب و…