در این مقاله جذاب به ۹ اصل مهم که یک فروشنده برای موفقیت باید در نظر بگیرد اشاره کرده ایم. پس همراه مرجع تابلوسازی ایران باشید…

آقای تیم کانِر در کتاب ۹۱ خطای فروشندگان می‌نویسد: “فروشندگان موفق، توانایی بالایی در نظم دادن به کار و زندگی‌شان دارند ولی فروشندگان خطاکار با بی‌نظمی‌شان هم به خودشان و هم به شرکتی که در آن کار می‌کنند، لطمه می‌زنند…”

او می گوید: “تجربه من به عنوان یک فروشنده پرکار نشان می‌دهد که برای دور ماندن از خطای بی‌نظمی باید این ۹ اصل را در شغل فروشندگی رعایت کنیم.”

1️⃣ روزمان را با یک برنامه مشخص و مکتوب شروع کنیم.

2️⃣ وظایف و برنامه‌هایمان را اولویت‌بندی کنیم و فقط روی موارد مهم تمرکز کنیم و بقیه موارد را یا به دیگران واگذار کنیم یا کنار بگذاریم.

3️⃣ در هر لحظه از روز، روی یک موضوع تمرکز کنیم و پس از به نتیجه رسیدن آن موضوع، سراغ موضوع بعدی برویم.

4️⃣ فضای کاری، کامپیوتر، ایمیل و هر چیز دیگرمان را سازماندهی کنیم تا چیزی که می‌خواهیم را در سریع‌ترین زمان پیدا کنیم.

5️⃣ یاد بگیریم به درخواست‌هایی که مزاحم کارمان هستند، نه بگوییم.

6️⃣ عادت کنیم کارهای مهم را در همان لحظه انجام بدهیم و به آینده موکول نکنیم.

7️⃣ تمرین کنیم قولی ندهیم که نمی‌توانیم آن را انجام بدهیم.

8️⃣ وقتِ کار، کار کنیم و وقت تفریح، تفریح و این دو را با هم ترکیب نکنیم.

9️⃣ چیزهایی که به آنها نیاز نداریم را از اطراف‌مان کنار بگذاریم و محیط کاری‌مان را شلوغ نکنیم.