در این مقاله جذاب، ۵ مهارت مهم رهبری را به شما تابلوسازان عزیز گوشزد کرده ایم…
پس همراه ما باشید!

1⃣ شما باید در کار خود به افراد احساس امنیت بدهید
رهبران بزرگ همیشه از اعضای تیم خود محافظت می‌کنند حتی اگر این کار با فدا کردن منافع آن‌ها همراه باشد. آن‌ها می‌خواهند اعضا تیمشان در محل کار آن‌ها احساس امنیت کنند. به همین خاطر این حس را به اعضای تیم خود القا می‌کنند که اگر در کارشان شکست بخورند هیچ اتفاق نخواهد افتاد و کارشان را از دست نخواهند داد.
هنگامی که یک مدیر خود را به خاطر تیمش به خطر می‌اندازد تا تیم خود را حفظ کند و آن‌ها را رشد دهد آن ها حاضرند برای او هر کاری بکنند چرا که می‌دانند مدیرشان نیز برای آن‌ها دقیقا همین کار را می‌کند.

2⃣ باید ذهنیت خود را تغییر دهید.
حتی باهوش ترین افراد هم در بعضی کارها اشتباه می‌کنند. اما آنچه که یک رهبر خوب را از یک شخص عادی متمایز می‌کند و یکی مهارت مدیریتی مهم این است که او توانایی اعتراف کردن به اشتباهات خود و تغییر ذهنیت خود به سمت اطلاعات جدید را دارد. متاسفانه بسیاری از رهبران و مدیران ذهن خود را تغییر نمی‌دهند حتی اگر این تغییر ذهنیت درست باشد. چرا که آن‌‌ها نمی‌خواهند ضعف نشان دهند.

3⃣ باید تیم خود را به چالش بکشید
هر کس در تیم شما می‌تواند بالا برود و پیشرفت کند، حتی بهترین و بالاترین افراد تیم شما. شما باید آن‌ها را در بهبود اخلاق و مهارت های کاری خود و تقویت پتانسیل های آنها یاری کنید. آنها در پایان به خاطر راهنمایی هایتان و مهارت مدیریتی شما از شما سپاسگذار خواهند بود.

4⃣ نباید اجازه دهید احساسات شما بر تصمیم‌گیری‌هایتان تاثیر بگذارد
رهبران بزرگ و مدیران موفق آنچه را که درست است انجام می‌دهند حتی اگر موجب درد عاطفی زیادی شود. اگر قرار باشد کسی را اخراج کنند حتی اگر خودشان شخصا این را دوست نداشته باشند، باید اخراج کنند. هنگامی که نیاز است آن‌ها انتقاد سازنده ای به کسی داشته باشند حتی اگر نمی‌خواهند به احساسات آن شخص آسیب برسانند اما بهتر است به او بگویند که چه چیز باعث بهبود کار او می‌شود.

5⃣ باید اعتماد کنید
یک مهارت مدیریتی دیگر این است که رهبران خوب به تیم خود اعتماد دارند، به خصوص به اطلاعات و دانش آنها. آن‌‌ها می‌دانند که تیمشان می‌تواند مشکلات را در سازمان احساس کند. و از آنجایی که انسان ها دارای یک تعصب روانشناختی هستند باید به وضوح این اطمینان را به آن‌ها فهماند و به آن‌ها اطمینان دهید که به دانششان اعتماد دارید.