✍ میریام جن‌ساسکی

نتایج مطالعات موسوم به ترمن نشان می دهد که پاره‌ای ویژگی‌های شخصیتی در مراحل ثانویه شغلی، تاثیر ویژه‌ای بر درآمد اشخاص دارند. این در حالی است که این ویژگی‌ها تأثیر کمی بر درآمدهای اولیه شغلی دارند؛ به طور کلی تأثیر این ویژگی ها در حدود سن ۳۰ سالگی آشکار و آغاز می شود و در سال های کاری اصلی همچنان به رشد خود ادامه می دهد و در بین سنین ۴۰ تا ۶۰ سال اوج تاثیر خود را نشان می‌دهند.

۳ ویژگی برجسته که بر درآمد ثانویه افراد تاثیر ویژه ای دارند عبارتند از وظیفه شناسی، برون‌گرایی و عدم سازگاری، که به معنای عدم میل همیشگی به موافقت و همراهی با آرای دیگران است.

◀️ نتایج کمی
وظیفه شناسی و برون گرایی در سال های کاری اصلی منجر به اختلاف درآمد ۱۰ تا ۲۰ هزار دلاری در سال می شوند. در طول زندگی کاری، شکاف بین وظیفه شناسی/برون گرایی بالا و پایین می تواند به ۶۰۰ هزار دلار برسد. مردان کمتر سازگار درآمد بسیار بیشتری نسبت به مردان بسیار سازگار کسب می کنند، با اختلاف مادام العمر حدود ۲۷۰ هزار دلار.

◀️ تحصیلات به عنوان یک کاتالیزور
اثرات مثبت این ویژگی های شخصیتی برای افراد با تحصیلات بالا تقویت می شود. به عنوان مثال، شکاف درآمدی بین یک فرد درون گرا و یک فرد برون گرای متوسط برای افرادی که مدرک کارشناسی ارشد دارند، تقریباً سه برابر بیشتر از افرادی است که مدرک لیسانس دارند. این امر به مکمل بودن این ویژگی ها با تحصیلات نسبت داده می شود، به این معنی که آنها با هم ارزش بیشتری ایجاد می کنند.