کد آگهی
224
تاریخ انتشار1400-01-29
مناقصه گذارشهرداری منطقه 7 شیراز
عنوان آگهیمناقصه خرید چراغ
شرح آگهیمناقصه خرید چراغ جهت پارک نصرآباد
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-02
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/