▪️همراه داشتن یک دفترچه یادداشت
▪️استفاده از افکار دیگران
▪️تغییرات در محیط اطراف و متنوع بودن
▪️گذراندن زمان روزانه در کنار دوستان
▪️دادن آزادی عمل به ذهن و برداشتن محدودیت ها و سدهای ذهنی
▪️فعالیت در حیطه کاری مشخص
▪️مطالعه‌ی زیاد (حتی در دنیای مجازی)
▪️از دست ندادن فرصت ها
▪️نور کم برای افزایش خلاقیت و نور
طبیعی برای افزایش مهارت‌ تحلیلی مفید می‌باشد.
▪️حضور در کنار افراد نخبه و خلاق
▪️لیست کردن مشکلات که خود در منظم شدن ذهن موثر است
▪️کنجکاوی مدیریت شده
▪️استفاده از رنگ های متنوع در پوشش و در محیط زندگی
▪️ورزش و تغییر در ضربان قلب
▪️صبح زود بیدار شدن یا شب زنده داری
▪️داشتن اعتماد به نفس
▪️دراز کشیدن و استراحت میان روز مخصوصا استراحت ۲۰ دقیقه‌ای مابین ساعات ۱ تا ۲ ظهر
▪️سعی در افزایش قدرت ریسک‌پذیری با ضریب خطای کم