کد آگهی
115
تاریخ انتشار1399-12-26
مناقصه گذارشهرکهای صنعتی استان اردبیل
عنوان آگهیمناقصه تامین تجهیزات و اجرای روشنایی
شرح آگهیمناقصه تامین تجهیزات و اجرای روشنایی خیابان 35 متری شهرک صنعتی اردبیل 2
مبلغ برآورد مالی3,911,176,659 ریال
مبلغ تضمین195,558,833 ریال
دریافت اسناد1400-01-05
شماره تماس
استاناردبیل
آدرس
توضیحات