در این نشست، یعقوب نیکدل مدیر تابلو سازی نیکدل، طی حکمی از سوی رئیس اتحادیه چاپخانه داران به سمت کارشناس ارشد تابلوهای تبلیغاتی در اتحادیه منصوب شد.

یعقوب نیکدل، موسس و مدیر تابلو سازی نیکدل، از پیشکسوتان و استادان تابلو سازی کشور به شمار می آید که طراحی و ساخت تعداد زیادی از تابلو های بانک ها، رستوران ها، واحدهای عرضه و توزیع، فروشگاههای بزرگ و… را در کارنامه کاری خود دارد.